Sunday, March 6, 2016

שבת שקלים ה'תשע"ו

דרשת הרב י"נ מנטל בשבת שקלים תשע"ו

שבת שקלים היא תחילת תקופת המועדות, ומה שאנחנו עושים בו הוא הוא שורש כל מה שיתגלגל בעונה הבעל"ט.

איתא בילקוט: "ונתנו איש כפר נפשו – כששמע משה כן נתירא אמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. [...] ידע הקב"ה מה בלבו של משה א"ל חייך לא ככר כסף ולא מאה כסף ולא חמשים שקלים ולא שלשים שקלים אלא זה יתנו. אמר רבי מאיר נטל הקב"ה מטבע של אש מתחת כסא הכבוד והראהו למשה ואמר לו זה יתנו."

אין העיקר כַּמּוּת הנתינה, אלא שתינתן ע"י אש דווקא. והיום בשבת שקלים, נקבע שכל מעשינו בתקופה הבאה יהיו ע"י אש של התרגשות בעבודת הבורא.

אמרנו הבוקר בפיוטי שחרית: "קְצוּבָה הִיא זֹאת לְשׁוֹעִים וְקַלִּים / קְצִינִים וְרָשִׁים יַחַד בָּהּ שְׁקוּלִים / קָצִין לְבַל יָעֹז מוּל מַקְהֵלִים / קְרֹא לוֹמַר הוֹנִי פְּדָעַנִי מֵעִקּוּלִים." כלומר, אין ליתן כמויות עצומות של כסף וזהב ולהתפאר בזה, כמו שעושים הנוכרים, אלא מטבע קטן, ובלבד שיהיה מטבע של אש.

ניקח דוגמא אחת: תפילה. אנשי כנסת הגדולה והראשונה קבעו עבורנו את מטבע התפילה, ועלינו לקיימו בהתלהבות ובאש. וכך נעשה את מטבע התפילה למטבע של אש, כלשון המדרש. אנחנו צריכים להתחזק באמירת התפילה, ובתוכה באמירת הפיוטים, בחיזוק ובאש.

ועכשיו אני חייב לדבר על עניין שלא רציתי לדבר עליו בפומבי. יש בתוכנו בחורים צעירים שערכו מה שהם קראו "מחזור". והביאו אותו בפניי, וכבר אז אמרתי להם ברמז שאין לעשותו. אבל זדון לבם השיאם, ולמרות הציווי שלי המשיכו לעבוד עליו והוציאוהו לאור. וכל כולו מיוסד על אדני חיצוניות – תבנית הפיוטים, בלי המטבע של אש. ואביא מדבריהם במבוא הספר:
“If one understands the structure, even if one scarcely understands a word of the content, one can get quite a good, if partial, understanding of the piyutim.”

"אם מבינים את התבנית, אפילו אם אין מבינים כמעט מילה של התוכן, אפשר להבין את הפיוטים בהבנה טובה, ולוּ חלקית."

והנה אלו דברי טפשות, נארישקייט! הפיוטים נוסדו ע"י הראשונים כמלאכים – ר' אלעזר הקליר, מגדולם, כתב את כל פיוטיו ברוח הקודש. הפייטנים לא היו ח"ו משוררים. הבנת פיוטים קשה כמו הבנת קטע מחידושי הרשב"א או מתוספות; ולתלמידי חכמים גאונים נצרכים ימים שלמים להבין קטע אחד. וכל זה צריך להיות דווקא עיון בתוכן; אין צורך כלל להבין איך הלבישו הפייטנים, ראשונים כמלאכים, את דברים ה"חריזה" וכדומה.

בתפילת "אמת ויציב", תיקנו אנשי כנסת הגדולה את חמש־עשרה המילים: "אמת ויציב ונכון וכו' ונאמן וטוב ויפה" – "יפה" הוא המידה האחרונה, הפחותה מכולן! אם רצונכם להבין פיוטים, יש כמה ספרים שיצאו מתחת תלמידי חכמים יראי שמים שתעיינו בהם. ובספר הזה אתם חפצים? הספר שכמעט בכל עמוד ועמוד לא מובאים אלא הסקאלער"ז, החוקרים! ברור למי הצעירים הללו מכבדים, לחוקרים ולא לגדולים. והם כותבים באנגלית מדוקדקת היטב, פעם אחר פעם, המילה "קריסטיאנ"ז" (Christians- נוצרים) – ודווקא באות C (ס"י) גדולה, ע"פ חוקי השפה האנגלית – "יפה", המידה האחרונה, בלי אש.

הם באים בטענה שכל כוונתם לשמור ולשמר את מסורת אשכנז. אמירת פיוטים היא "מסורת אשכנז", אבל ציות לרב לא?!!!

זאת ועוד. פיוטים שכבר לא נאמרו מאות שנים – באו הנערים האלה וחזרו והדפיסום ב"מחזור". וכי יעלה על דעתכם שכשהשמיטו הקהילות את אותם הפיוטים, לא בכוונה עשו כן, ומטעמים הידועים להם? ואלה באו והכניסום ל"מחזור", כאילו אין ה"מחזור" אלא לקט שירים. חס ושלום! מחזור אמיתי הוא כלי להוציא את האש של התפילה אל הפועל. אולי בלקט שירים יש ערך של אמנות, אבל חס ושלום להביא אל הקודש ולכנותו "מחזור"!

אמרנו הבוקר בסילוק: "וְהִיא הוֹדִיעָה אֶת כֹּל חֶבְיוֹן סְתוּרוֹת / וְהִיא קָצְבָה כֹּל מִדּוֹת סְפוּרוֹת" – שהתורה, והיא לבדה, קובעת את הכל, ולא ענייני חיצוניות כאלה של "תבנית" שכתבו עליהם בספרם. ויש להיזהר מהספר הזה.

אמרינן בגמרא: "סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה". ודאי ובוודאי, הבנין של הנערים הצעירים האלה, שניסו לאלץ על קהילה שלא רצתה אותו, אינו אלא סתירה גמורה.

יהי רצון שנזכה לעשות את מטבע התפילה למטבע של אש.


א גוטן שבת.

11 comments:

 1. You made a blog for the sole purpose of bashing a machzor? Why don't you worry about important things?
  At least we can say you contributed to spreading knowledge of yekkishe piyuttim because I would have never bought a copy if not for your absurd protest.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This blog was obviously not created as a promotion for the speech. There's no way comments would be allowed, and even if they were – yours would have been removed already.

   Delete
 2. From what I have been told, the editors of this machzor only asked the rabbi for a letter of approbation - they did not ask him if they may publish this work, nor did he instruct them at the time that they may not do so, much less express any specific criticism of machzor's contents.

  ReplyDelete
 3. For buying info visit bit.ly/shivchei-yeshurun.

  ReplyDelete
 4. I find it disgraceful that the Rabbi would criticize the efforts of these young men who have done a service for the Jewish people. They have created a guide for frum yehudim to follow during their Tefilot. The Rabbi would have been better to follow the advice as contained in Perkei Avot- "Emor MiOtt ViAsay Harbay"- Say little but do alot- Namely Promote this wonderful machzor!

  ReplyDelete
 5. I agree that this sefer does a tremendous service for the many people who would otherwise not understand the piyutim - this sefer is likely to encourage them to say them and to appreciate their beauty.

  ReplyDelete
 6. what if i told you that the author of the machzr davened in this rabbis shul.

  ReplyDelete
 7. It's quite obvious, according to the above transcript:
  יש בתוכנו בחורים צעירים

  ReplyDelete
 8. Exciting KAJ election this Sunday!

  Vote for the rabbi -OR- vote for the Shul…

  The choice is yours.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I didn't know they were electing a new rabbi.

   Who is he?

   Delete
  2. Waaay off.

   Basically, there is someone on the board the rabbi doesn't like, so he asked someone to run against him. Problem is that the guy he wants off really does a tremendous amount of work for the Shul and he's a real asset.

   So basically, vote for the rabbi to get this guy off, at the expense of the kehilla.

   Delete

אם רצונכם להשאיר כאן תגובה, ואינכם רוצים לכתוב תחת שמכם, נא לבחור כינוי (ככותרת לתגובה או בתוכה), ולא "אנונימי" סתם. תודה.

If you leave a comment without your name, please choose some nickname or handle (whether in the title of the comment or inside the comment), and not just "Anonymous". Thank you.